Intervju med Michaela Ahlberg, årets GRC-profil 2014

Michaela AhlbergÅrets GRC-profil 2014 har precis avgjorts och nomineringen inför 2015 års upplaga har öppnat. Med anledning av detta har vi därför intervjuat årets vinnare Michaela Ahlberg, Chief Ethics & Compliance Officer på TeliaSonera. Här berättar hon lite närmre om nomineringsprocessen, varför vi inte pratar om compliance samt vilka som är de största utmaningarna inom GRC idag. Slutligen ger Michaela även sina tre bästa tips till kollegorna i branschen.

Hur kändes det när du fick veta att du var nominerad?

Det kändes riktigt roligt att få veta att jag var nominerad till Årets GRC-profil. I synnerhet på grund av att den här typen av arbete äntligen lyfts fram, annars tenderar compliance oftast att hamna lite i skymundan. När man pratar om risker är det vanligt att man tänker på finansiella sådana eller på säkerhetsfrågor, men jag arbetar ju med lite andra typer av risker, legala och etiska sådana och det är viktigt att denna aspekt av GRC också får synas och höras. Tyvärr är det sällan personer inom mitt arbetsområde får möjligheten att stå i strålkastarljuset, så det gör såklart att denna utnämning känns lite extra speciell; den slår ett slag för min yrkesgrupp.

Varför pratar vi så lite om compliance?

Jag tror att det i stor utsträckning beror på att vi i Sverige är lite eftersatta inom det området. Vi har byggt våra verksamheter på tilltro och värderingar och har kanske underskattat värdet av att ha tydliga instruktioner och regler för styrning. Missförstå mig inte, jag har en väldigt stor tilltro till gemensamma kulturer och värderingar i bolag men i dagens samhälle behövs kanske lite mer ordning och reda.

Hur kändes det att träffa hela juryn under den avslutande intervjun?

Det var ett rätt så avslappnat samtal, hade jag kanske varit lite mer junior hade jag nog tyckt att det var lite skrämmande men nej, jag är för gammal för att bli nervös. Det var mest roligt att få träffa alla jurymedlemmar (förutom Håkan Kvarnström) och diskutera GRC i allmänhet och ethics och compliance i synnerhet.

Att jag sedan skulle sluta som vinnare i tävlingen trodde jag dock inte, de två andra finalisterna (Carina Lundberg Markow och Torsten Regenholz) var ju båda väldigt starka kandidater så det känns såklart väldigt hedrande. Självklart för min egen del men kanske främst för mitt team, det är ett bevis på att de också har gjort ett riktigt bra arbete. Utan dem hade jag nog inte varit var jag är idag.

Vad tycker du är den största utmaningen inom GRC idag?

Den största utmaningen just nu ligger i att implementera frågorna i organisationen. Att designa och utveckla bra program och processer är ändå relativt lätt om man ser till det stora hela. Den verkliga utmaningen, som tar tålamod och kraft, är implementeringen. Så att man kan prioritera vad som är viktigt och vad som inte är viktigt, vad som vi kan göra nu och vad vi kan göra om tre år. Det tar verkligen på krafterna.

Vad har gjort att du lyckats så bra hos din arbetsgivare?

Hemligheten, om man nu ska kalla det för en ”hemlighet”, är att ingenting går att genomföra om man inte har ledningen med sig; det är otroligt viktigt att känna stöd uppifrån i organisationen. Det är ju inte bara jag som arbetar med ethics- och compliancefrågor på TeliaSonera: det är hela verksamheten. Har man då inte stöd från toppen får man inte verksamheten med sig. Och då blir det tufft.

Hade jag inte haft stöd från ledningen hos TeliaSonera hade det tagit betydligt mycket längre tid att genomföra de förändringar jag gjort idag.

Sen så brukar jag ju lite skämtsamt säga att det behövs en kris för att kunna uppnå stor förändring. Visst, det är självklart inte sant för alla företag men ser man sig omkring så upptäcker man att många av dagens mest framgångsrika företag gått igenom någon form av kris, något som har tvingat dem att ställa sig på tå. TeliaSonera har ju genomgått en ganska stor kris men jag tror att vi som företag kommer gå stärkta ur detta.

Om du endast får ge tre tips till dina branschkollegor, vilka blir de?

1. Jag tror att det är viktigt att man, när man arbetar inom detta område, ser till att hålla sig à jour med vad som händer i omvärlden. Det är lätt att tappa fokus om man blir för introvert i sitt arbete, det är därför viktigt att ha koll på globala trender för att få en uppfattning om var företaget är på väg i det stora perspektivet.

2. Mitt andra tips är att i största möjliga mån försöka arbeta metodiskt, det vill säga att man inte ska förvänta sig allt för stora förändringar på en gång utan att man måste ha tålamod. När man sen märker att det blir lite väl mycket motstånd får man släppa greppet ett tag, backa bakåt och få en överblick, för attt sedan ta tag i arbetet igen. Att hela tiden pressa på, utan att ta en paus, blir för jobbigt i längden.

3. Till sist tror jag att man ska vara noga med att ta tillvara på sina interna kontakter, hitta sina allierade. Man behöver ha ett internt nätverk med personer som förstår och uppskattar det man håller på med. Annars är det lätt att man blir för ensam i sitt arbete, och det vinner ingen på.

 

TeliaSonera hjälper miljontals kunder att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Internationell styrka och lokal förankring är kombinationen som gör oss unika och som skapar en kundupplevelse i världsklass – hela vägen från Norden till Nepal. Här kan du läsa mer om TeliaSonera.

Årets GRC-profil startade 2013 och är en tävling som syftar till att vidga den allmänna förståelsen för GRC och att uppmärksamma de goda exemplen. Det görs genom att lyfta fram individer vars insatser på området går utöver det vanliga. Tävlingen är öppen för alla i Sverige, oavsett roll och bransch. Här kan du läsa mer om Årets GRC-profil.